Thursday, 14 April 2011

Izbor

"Doktore... Spasite dete."


Kao moguća tema na radionici, pomenut je težak izbor. Jedna od prvih stvari koje su mi pale na pamet je izbor da li spasiti majku ili dete. A onda... Heh.

Izbor


“Doktore...”

Čekao je.

“Doktore... Spasite dete.”

Raširio je vilice i počeo da proždire majku, oslobađajući novorođenče iz tamnice utrobe. Hitrim, pažljivim pokretom je bacio dete ka ocu, njegovom prvom obroku.

No comments:

Post a Comment